Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Inbjudan & anmälan till hösten Tekniktävlingar ÅK 5-6 2016-17

 ÅK 5-6  – ”Skapa ditt framtida transportmedel!”

Montage transporter 1_2 pers TT 2016-17_redigerad-3

Uppgiften fokuserar på teknik i och runt våra transporter. Eleverna skall konstruera ett transportmedel för framtiden som kan förflytta 1 – 2 personer en kortare sträcka inom en stad, exempelvis Göteborg.

Syftet är att de ska få en fördjupad förståelse för hur teknikprocessen fungerar.

Elevernas arbete ska ha karaktären av analys och synliggörande av förutsättningar och skeenden kring hur man konstruerar ett transportmedel.

Hämta hem PDF hela dokumentet med Fakta & Regler för tävlingen:

bedomningskriterier-o-fakta-o-regler-tekniktavlingen-2016-17-for-ak-5-6

Inspirationsfilm från Drive

2016 Sweden:

color_ny_mellan1

Sponsorlogga-alla_redigerad-16jan-2015_-800_300