Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Hjälp Universeum att källsortera!

Vårens designutmaning för åk 4 handlar om innovationer, miljö och att få människor att ändra sitt beteende – på ett kul sätt. Uppdraget är att hjälpa Universeum att källsortera och designa framtidens smarta sopstation!

intro-yt-1

Brev från Universeums personal:

Kan ni hjälpa oss att designa den coolaste och smartaste sopstationen någonsin, så att våra besökare kan slänga sitt skräp på rätt sätt?

 • Den ska vara rolig att använda
 • Den ska fin att titta på
 • Den skall vara smart och användarvänlig
 • Den ska vara lätt för städpatrullen att tömma

 Hälsningar från Universeums städpatrull

Uppdrag:

Universeum behöver en sopstation som gör det roligare och tydligare för gästerna att återvinna sitt skräp. Vi vill att det skall vara lärorikt att källsortera därför behöver sopstationen på något sätt informera gästerna om vad och hur de skall göra. Du och ditt team åtar er uppdraget att designa den coolaste och smartaste sopstationen någonsin! Design, färg, form och material är valfritt.

Tävlingsbidraget skall innehålla följande:

 • En 3-D modell av sopstationen max 30 cm bred, 50 cm hög och 30 cm djup
 • Varje anmäld klass/grupp får lämna in max 2 bidrag
 • Märkning av bidraget: Bidragets namn, skola, klass och lärare
 • Loggbok: Enkel dokumentation av arbetsprocessen med bilder, tankar och skisser mm

Bedömningskriterier:

Kreativitet & originalitet: Är lösningen nytänkande och annorlunda?
Intresseväckande: Bidrar lösningen till ökat intresse för källsortering, återvinning och minimering?
Informativ: Är lösningen informativ? Vad slängs och varför? (Återkoppling till miljö & kretslopp)
Källsortering: Finns det behållare för papper, metall, plast och mat?
Användarvänlig: Är lösningen lätt och tydlig att använda? 

Material från Minimeringskursen 19/1:

Tidplan

 • 16 dec 2016 – sista dagen för anmälan
 • 19 jan 2017 – minimeringskurs & workshop för lärare. Kl. 16 – 18
 • 27 – 28 feb mellan 14 – 18 inlämning av tävlingsbidragen i Universeum’s foajé utställning – pågår veckan ut
 • 1 mars – juryn träffas för att utse vinnande bidragen
 • 3 mars – Prisutdelning på Universeum

har-loggauniverseum-ratt-1-loggatt-mellan-logga