Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Historia & styrelse

web_huvud_ts

Tekniska Samfundets bildande

Så började stadens nya stadsdelar att byggas., Den 12 oktober 1882, kallade lektor Richard Ekstrand på uppdrag av litteratören Mauritz Rubensson och arkitekt Hans Hedlund till ett möte för att diskutera möjligheten att bilda en förening eller ett samfund med ändamålet att väcka, underhålla och utveckla intresset för byggnadskonstens olika grenar. De kallade var maskiningenjör F W H Pegelow (sedermera Generaldirektör för SJ), arkitekt (sedermera rektor) Victor Adler, Arkitekt C Fahlström, litteratör M Rubensson, byggmästaren F O Peterson och ingenjör Knut  Ljungman.

Man kom under diskussionens gång överens om att det vore önskvärt med en sådan förening och på ett konstituerande möte den 3 november samma år beslutades att bilda föreningen under namnet ”Tekniska Samfundet”. Man beslutade samtidigt att kalla en hel del kända personer från industri, byggverksamhet, publicister och personer verksamma i stadens olika förvaltningar. Stadgar antogs och man beslöt att en gång i månaden anordna ett arrangemang (utom under sommarmånaderna). Dessa arrangemang kunde omfatta föredrag, diskussioner och företagsbesök. Man avsåg även att arrangera utställningar för allmänheten för att visa teknikens framsteg och användning.

Tekniska Samfundets styrelse och funktionärer

Hans-Linderstad-Ordförande
Hans Linderstad-Ordförande
Margareta-Eriksson-Sekreterare
Margareta Eriksson-Sekreterare
Ingela-Nordström-Ledamot
Ingela Nordström-Ledamot
Lina-Nyberg-Ledamot
Lina Nyberg-Ledamot
Kjell-Sedig-Ledamot
Kjell Sedig-Ledamot
Björn-Flood-Kassör
Björn Flood-Kassör

 

Elisabeth-Settergren-Ledamot
Elisabeth Settergren-Ledamot
Jurgen-Kaiser-Ledamot
Jurgen Kaiser-Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn
Period
Hans Linderstad Ordförande 2 år 2016 – 2017
Lina Nyberg Ledamot 2 år 2017 – 2018 
Margareta Eriksson Sekreterare / Klubbmästare 2 år 2016 – 2017
Björn Flood
Kassaförvaltare 2 år 2014 – 2016
Kjell Sedig
Intendent
2 år 2016 – 2017
Elisabeth Settergren Ledamot 2 år 2016 – 2017
JÜrgen Kaiser Ledamot
2 år 2016 – 2017
Ingela Nordström Ledamot 2 år 2016 – 2017
Chalmers Studentkår – AO


Chalmers Studentkår – vUO


Chalmers – Tarantella

Valkommitté


Lars Bertil Ekman Sammankallande 2016 vt-2017 vt
Kjell Carlsson  2017 vt – 2018 vt
Peter Muth 2016 vt- 2017 vt
 Revisorer
 
 Bengt-Rune Wallström  2017
 Hans Bryntesson  2017
 Revisorssuppleanter
Jan-Owe Nilsson 2017
Stefan Elfving 2017
Tekniktävlingen

Hans Eriksson Projektledare
Dorotea Blank Projektledare