Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Fakta Tekniktävling ÅK 7-8 2015-16

Hur ser ett lågenergihus ut?
Hur ser ett lågenergihus ut?

Tekniktävling ÅK 7-8 2015/16

Konstruera Framtidens lågenergihus.

 

Vad är det nödvändigaste som skall finnas i ditt lågenergihus?

Lågenergihus Uppdaterat Bedömningskriterier o Fakta o Regler Tekniktävlingen 2015-16 för ÅK 7-8

Uppgiften fokuserar på teknik i och runt ditt lågenergihus. Se kriterierna längre ner. Målet är att ni ska få en fördjupad förståelse för hur lågenergihus fungerar. Ni ska ställa teoretiska kunskaper om tekniken i relation till en fysisk modell, med förklarande text kring hur ni löser energin i huset.

Elevernas arbete ska ha karaktären av analys och synliggörande av förutsättningar och skeenden kring hur man löser energifrågan i ett lågenergihus. Vi vill att redovisningen ska visa hur eleverna löser de olika problemen som kan uppstå vad det gäller:

 • Energiform – förklara era val
 • I vilket klimat skall huset ligga
 • Hur kommer energin in i huset
 • Materialval
 • Storlek
 • Geografiskt läge
 • Användningsområde

Tävlingsbidraget skall innehålla följande:

 • Idébeskrivning
 • Skiss eller ritning som är måttsatt
 • Modell som visar på energilösningen
 • Namn på ert bidrag
 • En text som beskriver hur huset är konstruerat utifrån ovanstående punkter

Dokumentera med en digital presentation som skickas till Tekniska Samfundet:

TT2015@tekniskasamfundet.se

 

Tidsplan

 • Sista dag för anmälan är måndagen den 7/9
 • I början av höstterminen, måndagen den 7/9 16.00-18.00, är det en inspirationsträff på Pedagogen i Göteborg. Läroverksgatan 15 Hus B.
 • Under hösten kommer det att ges möjlighet till företagsbesök
 • Inlämning senast 18/1 2016 till Tekniska Samfundet