Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Fakta Tekniktävling ÅK 5-6 2015-16

Framtidens boende Tekniktävlingen 2015-16
Framtidens boende Tekniktävlingen 2015-16

Tekniktävling ÅK 5-6 2015/16

Bygg din framtidsbostad.

Vad är det nödvändigaste som skall finnas i din framtidsbostad?

Framtidsbostad Uppdaterat Bedömningskriterier o Fakta o Regler Tekniktävlingen 2015-16 för ÅK 5-6

Uppgiften fokuserar på teknik i och runt din framtidsbostad. Ni ska bygga en bostad för framtiden som innehåller det man behöver för att må bra. Se kriterierna längre ner. Målet är att ni ska få en fördjupad förståelse för hur teknikprocessen fungerar. Ni ska ställa teoretiska kunskaper om tekniken i relation till en fysisk modell och hur beslut kring teknik påverkar vår vardag

Elevernas arbete ska ha karaktären av analys och synliggörande av förutsättningar och skeenden kring hur man bygger en bostad. Vi vill att redovisningen ska visa hur eleverna löser de olika problemen som kan uppstå vad det gäller:

 • Vattenförsörjning
 • Kommunikation
 • Energi
 • Avfallshantering
 • Transporter
 • Design
 • Materialval
 • Geografiskt läge

Dokumentera med en loggbok.

Bygg en modell av din konstruktion. (max 4 bidrag per anmäld grupp/klass för lämnas in)

En skiss och en ritning (skalenlig) skall tillsammans med en enkel teknisk rapport också finnas med.

Tävlingsbidraget skall innehålla följande:

 • Idébeskrivning
 • Skiss eller ritning som är måttsatt
 • Modell av bostaden
 • Namn på ert bidrag
 • Teknisk rapport som beskriver hur bostaden är konstruerad utifrån ovanstående punkter

Kriterier för den fysiska modellen

 • Basmaterialet skall vara kartong
 • Den får inte större än 50 x 50 x 50 cm (B x H x L)
 • Det skall stå skola, klass och ansvarig lärares namn på modellen

Tidsplan

 • Sista dag för anmälan är måndagen den 7/9
 • I början av höstterminen, måndagen den 7/9 16.00-18.00, kommer det vara en inspirationsträff på Pedagogen i Göteborg. Läroverksgatan 15 Hus B.
 • Under hösten kommer det att ges möjlighet till företagsbesök
 • Inlämning sker på Chalmers i A-huset 18-19/1 2016