Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Välkomna till spännande årsmöte den 10 maj 2017

Drive Me – Framtidens teknik är redan här!

Maria Stenström, VD på Göteborgs Parkeringsbolag, berättar om hur framtidens bilar kommer påverka staden och stadsplaneringen i framtiden. ”Självparkerande fordon – Parkering som en tillgänglighetsfråga i hållbar stadsutveckling” ingår som en del i programmet för förarlösa fordon, Drive Me, som ligger i linje med stadens nya trafikstrategi och trafiksäkerhetsprogram.

Peter Lindgren, tidigare verksam på Lindholmens Science Park, berättar om elbils- och batteriutvecklingen.

Efter en paus med kaffe/te och smörgås så är det sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Plats: Kommunens hus Köpmansgatan 20 vid Gustav Adolfs torg
Tid: 17.30 – 18.30 föredrag därefter fika och årsmöte 19.00 – 20.00

Förslag till dagordning för årsmötet 10 maj 2017
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga öppnande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redovisning av Samfundets årsberättelse 2016 samt resultat och balansräkning för 2016
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för 2016
 9. Val av representanter i valkommittén
 10. Stadgeändring –andra gången (beslutades vid höstmötet för första gången)
 11. Val av Programgrupp
 12. Information om planerade aktiviteter
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötets avslutandeVarmt välkomna!
  Styrelsen i Tekniska Samfundet
  Hans Linderstad, Ordförande

Anmälan

Comments are closed.