Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Föredrag 27/3 Mönsterigenkänning – Framtidens teknik för eldistributionen?

De stora datamängder som finns och dagligen byggts på till sk ”Big Data” innehållande mängder av information bör användas på ett smartare sätt. Strukturera och trimma dessa befintliga data samt kvalitétskontrollera inkomna nya data. Lyft sedan all denna information till en ny smartare nivå för att styra eldistributionen hela vägen från produktion till konsumtion. Med tillgång till dagens generation av mätteknik med mycket avancerad hård- och mjukvara samt baserad på informationsdesignen MÖNSTERIGENKÄNNING ska EU-projektet The European Pattern Recognision Projekt påvisa de möjligheter som finns att dels bibehålla nätstabiliteten i system med upp till 50% förnybar elproduktion utan att äventyra gränsvärden för spänningnivåer, vinkelstabilitet, frekvens samt bibehålla tillräcklig ”inre tröghet” i elsystemet. Ytterligare mål är att öka de befintliga nätens kapacitet (överföringsgrad) med upp till 30% via nyttjande av de nya mätmetoder som nu möjliggör övervakning och bedömning av nätets kapacitet med snabba gensvar för att kontinuerligt styra automatiska in- och urkopplingar av i näten tillgängliga energilager.

 

Lars Olsson, tidigare VD på Falbygden Energi och Elnätchef inom Göteborg Energi arbetar idag som konsult på europeisk nivå och ska berätta om detta projekt och även andra delprojekt som är aktuella där bla Chalmers är involverade i projektet FED Fossil Free Energy District.

 

Dag:              Måndag 27/3 2017
Tid:               Kl 18:00 – ca 20:00
Adress:        Aschebergsgatan 46
Anmälan:     Senast den 24 mars 2017
Arrangör:     Programgruppen, Sigvard Sjöbom Tel 070 5807897
Antal:           Begränsat antal deltagare. Välkomna!

Comments are closed.