Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Tekniska Samfundet besöker: Infracontrol i Mölndal

 

60521367automationits1

Intelligent Infrastruktur

Överblick och kontroll

Infracontrol är en oberoende systemintegratör, specialiserad på IT-lösningar för samhällets infrastruktur.  Affärsidén är att underlätta för främst kommuner att skapa ett bättre fungerande samhälle med mer användarvänliga, nyttiga och smarta IT-lösningar. Idag befintlig teknik utnyttjas för att realtidsdata ska förädlas och presenteras på ett sätt som ansvarig verksamhet efterfrågar. Systemlösningarna bidrar till en mer intelligent infrastruktur som resulterar i snabbare agerande, höjd säkerhet, minskad miljöbelastning, förbättrad arbetsmiljö och ett bättre utnyttjande av samhällets investeringar. Infracontrol kommer att berätta om sin verksamhet och om hur de kan underlätta för den offentliga sektorn att uppfylla ständigt ökande effektivitets- och servicekrav.

Infracontrol sysselsätter 30 medarbetare och omsätter ca 60 MSEK/år. De har sitt huvudkontor i Mölndal samt lokalkontor i Stockholm, Lissabon och Madrid. Kunderna utgörs av offentliga verksamheter med ansvar för samhällets infrastruktur inom stat och kommun.

Exempel på funktioner som används av kommunala och statliga verksamheter

Realtid Online Intelligenta system Automation
Ärendehantering Trafikledning Broar och slussar
Driftövervakning Trafikstyrning Tunnlar
Felanmälan Trafikinformation Spårtrafik
Störningsinformation Trafikmätning Flygplatser
Styrning Parkeringsledning Vägbelysning

Dag:             2016-11-28 måndag
Tid:               Kl 17:00 – ca 18:30
Adress:       Flöjelbergsgatan 1C Mölndal
Anmälan:   Nedan – senast den 25 november 2016
Max antal besökare är 20 st. Så anmäl snabbt om du vill delta…

VD Johan Höglund på Infracontrol är vår värd

Anmälan till Tekniska Rundan

Mobiltele till ansv lärare:

Varmt välkomna
Avdelning ED, Sigvard Sjöbom 070 5807897

Tekniska Samfundet I Göteborg
031-708 7610

Comments are closed.