Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Anmälan till ett spännande höstmöte 16/11 2016

Varmt välkomna till Tekniska Samfundets

Höstmöte 16 november kl 17.00

Om höghastighetståg och snabbare spårvagnar

Höstmötet inleder med två föredrag som knyter an till årets tema för Tekniktävlingen. Det handlar om framtidens kollektivtrafik! Just nu pågår en diskussion mellan Göteborg, grannkommunerna, regionen och staten om hur framtidens kollektivtrafik ska utformas. Höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm är en pusselbit. Ylva Löf, som är Göteborgs förhandlare med staten om hur banan ska finansieras, berättar om hur detta går och om vi kommer att kunna resa med 320 km hastighet till Borås och Stockholm om några år. Inblick i Sverigeförhandlingen.
Dagens spårvägs- och buss-system behöver också förbättras. Anna Berlin från Trafikkontoret berättar om hur långt man nu har kommit i den planeringen. Idéer som finns är spårväg i Allén, ny spårvagnsförbindelse över eller under älven vid Lindholmen och snabbnät för bussar.

 

Kvällens program:

17:00 Föredrag av Ylva Löf – om höghastighetståg
17:30 Föredrag av Anna Berlin – om snabba spårvagnar
18:00 Vi bjuder på fika med smörgås
18:30 Sedvanliga Höstmötesförhandlingar

Förslag till dagordning för höstmötet 16 november 2016

1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordf och sekr för mötet
3.   Val av två justeringspersoner
4.   Mötets stadgeenliga utlysande
5.   Fastställande av dagordning
6.   Redovisning av Samfundets ekonomiska ställning samt prognos 2016
7.   Fastställande av årsavgiften för 2017
8.   Godkännande av budget för 2017
9.   Val av styrelseledamöter
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2017
11. Rapport om TS verksamhet
12. Förslag till stadgeändringar
13. Övriga frågor
14. Allmänna mötets avslutande

 

Punkten 12 om stadgeändringar handlar om att styrelsen föreslår att paragraferna om fackavdelningarna tas bort. Den enda fortfarande fungerande avdelningen (ED) som så bra ordnar olika program och företagsbesök, blir i stället en programgrupp. Och som även i framtiden ska göra samma sak.

Dag: 2016-11-16
Tid: Kl 17.00 – 18.30
Adress/Plats: Kommunens hus, Köpmansgatan 20 Hitta hit!

Anmälan till föredragen och eller/höstmötet –  senast den 14 November 2016.


Varmt välkomna
Styrelsen i Tekniska Samfundet
Tekniska Samfundet I Göteborg
031-708 7610

Anmälningsblankett

Sponsorlogga-alla_redigerad-16jan-2015_-800_300

 

 

Comments are closed.