Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Inspiration 3. Inför höstens Tekniktävling ÅK 5-6 & 7-8

Montage Transporter ÅK 7-8 1290-390_med text_klar Montage transporter 1_2 pers TT 2016-17_ÅK5-6 m text_redigerad-1

Höstens tävlingar handlar om transporter och förflyttning. Eleverna utmanas i att tänka in i framtiden och fundera, skapa, rita och berätta om hur de genom teknikprocessen löser detta. Uppdraget för respektive årskurs blir:

 ÅK 5-6  – ”SKAPA DITT FRAMTIDA TRANSPORTMEDEL!”

ÅK 7-8   – ”SVERIGE 2050 – LÖS TRANSPORTPROBLEMEN!”


Presentation-Bilen genom åren (teknikskolan.se)

PowerPoint-presentation

 

Vi bygger bilar – lärarhandledning  i teknik för upp till åk 5

Vi bygger bilar logga

 

Använd Teknikspanarnas  inspirationsmaterial. Här finns över 30 lektionspass! Utgångspunkten i alla övningar är att upptäcka tekniken i vardagen. 

skarmklipp

Comments are closed.