Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Inspiration 2. Inför höstens Tekniktävling ÅK 5-6 & 7-8

Montage Transporter ÅK 7-8 1290-390_med text_klar Montage transporter 1_2 pers TT 2016-17_ÅK5-6 m text_redigerad-1

Höstens tävlingar handlar om transporter och förflyttning. Eleverna utmanas i att tänka in i framtiden och fundera, skapa, rita och berätta om hur de genom teknikprocessen löser detta. Uppdraget för respektive årskurs blir:

 ÅK 5-6  – ”SKAPA DITT FRAMTIDA TRANSPORTMEDEL!”

ÅK 7-8   – ”SVERIGE 2050 – LÖS TRANSPORTPROBLEMEN!”

Inspirationsfilmer:

Future Technology of Transportation / China Straddling Bus HD

Future transport: 10 inventions that will supercharge your journey

 

NEXT Future Transportation

Hyperloop – 1000km/hr Ground Travel!

Future Transportation Technology – National Geographic Documentary

The future of transport from advanced 3D mapping to autonomous electric vehicles

SKF i Paralympics

Mot Framtidens Stad- med självkörande fordon

Linbana över Göteborg

 

Introduction to the Peloton Platooning System  (startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

The world’s first self-driving truck in an underground mine (startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

Fully safe driving machine (startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

A drone for the people (startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

Volvo self-driving truck platoon in the European Truck Platooning Challenge

(startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

Uber’s self-driving trucks (startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

Drive Me test vehicle (startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

The Simple Solution to Traffic

(startmöte – Volvo Group Venture Capital/Réka Burgren)

Comments are closed.