Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Årsmötet Tekniska Samfundet 10 maj 2016

Tekniska samfundet logga

Välkommen till årsmötet 2016 – Tekniska Samfundet.

I år är vi i kommunens hus Köpmansgatan 20 vid Gustav Adolfs torg. Hitta till Årsmöte Köpmansgatan 20 Tekniska Samfundet 10 maj 2016

Vi börjar kl  17.30 med att lyssna till tre korta föredrag kring den aktuella bostadsfrågan. Det handlar då om

– HSB Living Lab – Sveriges mest experimentella hus?

– Byggandet i Frihamnen – bostäder för alla eller bara för de rika?

– Bostäder för äldre – har staden några planer?

Efter en paus med kaffe/te och smörgås så är det sedvanliga årsmötesförhandlingar  kl 19.

Förslag till dagordning för årsmötet 10 maj 2016

1                    Mötets öppnande

2                    Val av ordförande och sekreterare för mötet

3                    Val av justeringspersoner

4                    Mötets stadgeenliga öppnande

5                    Fastställande av dagordning

6                    Redovisning av Samfundets årsberättelse 2015 samt resultat och balansräkning för 2015

7                    Revisionsberättelse

7                    Beslut om ansvarsfrihet för 2015

9                    Val av representanter i valkommittén

10                  Information om planerade aktiviteter

11                  Övriga frågor

12                  Årsmötets avslutande

 

Varmt välkomna

Styrelsen i Tekniska Samfundet

Hans Linderstad

Ordförande

 

Comments are closed.