Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Fullbokat! 25/2 Studiebesök hos PITCHUP i Mölndal. Drönare för större effektivitet?

Drönare Pitchup Mölndal

PITCHUP erbjuder färdiga paketlösningar.  Ex.vis: Kraft- och Energibranschen genomför årligen  inspektions- och besiktningsuppdrag. Detta är en stor och tidsödande del av total arbetsmängd. Fördelen med att använda en drönare för denna typ av arbeten är dock inte enbart tidsaspekten.

  • Ökad säkerhet för personal vid höghöjdsarbeten och möjligheten att genomföra besiktning även vid besvärliga väderleksförhållanden innebär en stor fördel.
  • Tillgängligheten ökar markant i områden som hittills varit svåra att nå av olika skäl.
  • Möjligheten att dokumentera aktuell status ökar kraftigt med de ändliga ekonomiska  resurser som alltid begränsar nätbolagens kvalitetsarbete.
  • Ett oväder med träd på ledningar dröjer ofta minst ett dygn innan åtgärder sätts in beroende på att en tidsödande besiktning till fots måste genomföras innan arbetet kan påbörjas.

Dag:                  2016-02-25

Tid:                   Kl 17:00 – ca 18:30

Arrangör:      Avdelning ED, Mikael Larsson

Erik på PITCHUP är vår guide

Adress:            Östergårdsgatan 7, Mölndal

Anmälan:       Max antal besökare: 10 st. Så anmäl snabbt om du vill delta………

 

Comments are closed.