Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Stöd Tekniktävlingen – Allt färre ungdomar väljer teknikämnet!

Prisutdelning Tekniktävlingen 2015 final Båtmässan
Prisutdelning Tekniktävlingen 2015 final Båtmässan

Just nu  gläds vi åt det stora intresset för årets Tekniktävling. Vi har 108 Tekniklärare som har anmält över4000 elever som deltagare i hösten stora teknikutmaning i Västsverige. Utställning på Chalmers 21-24/1 2016.

Teknikämnet är viktigt för Sverige

I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka. Nya växande ekonomier är på väg att lyfta miljarder människor ur fattigdom. Kina och Indien utbildar idag fler ingenjörer än hela Europa. Geografiskt sett ligger Sverige avsides på norra halvklotet, men våra teknikföretag befinner sig i händelsernas centrum. Sverige har en lång tradition av framgångsrika teknikföretag med världsledande produkter och tjänster, Volvo, Ericsson och Tetra Pak är några exempel. Dessa företag är viktiga för oss alla eftersom de generar exportintäkter som vi kan använda för att betala för vår välfärd. Även i framtiden behöver vi duktiga och kreativa unga som driver den svenska innovationsandan framåt. Därför är teknikämnet viktigt för Sverige.

Alla unga behöver teknikkunskaper Barn och ungdomar i Sverige behöver goda teknikkunskaper för att kunna agera i vår allt mer teknikintensiva vardag. För de unga som väljer till exempel en ingenjörsutbildning eller en yrkesutbildning finns det mycket goda möjligheter till kvalificerade och spännande arbeten inom den svenska teknikindustrin. Även inom andra branscher än de traditionellt teknikintensiva krävs kunskaper inom teknik. Till exempel en sjuksköterska eller tandläkare använder båda teknik i sina jobb.

Teknikämnet har en svag ställning i grundskolan

Många unga är intresserade av teknik och naturvetenskap, men tyvärr minskar intresset ofta med åren. Grundskoleåren är därför en viktig och kritisk period när det gäller att stimulera elevernas teknikintresse. Teknik är sedan 1994 ett eget ämne genom hela grundskolan, med egen kursplan och egna mål. I den garanterade undervisningstiden har man valt slå samman teknik med No–ämnena, (de naturorienterande ämnena fysik, kemi och biologi). Dessa fyra ämnen ska tillsammans ha en garanterad undervisningstid om 800 timmar i grundskolan, men timplanen anger inte hur de 800 timmarna ska fördelas mellan No–ämnena och teknik. Det gör att det i praktiken kan variera stort mellan skolor och kommuner hur man väljer att fördela timmarna mellan ämnena och lägga upp undervisningen, vilket skapar osäkerhet och variationer.

För få lärare utbildas i teknik

Antalet lärare som utexamineras i NO/Teknikämnet har minskat kraftigt. 2014 utexaminerades bara totalt 7 lärare i NO/teknik i hela landet för grundskolans högstadium och gymnasium. Skolverket menar att läget är akut, ”Teknik är ett av de ämnen som är mest akut då det på många håll i landet inte kommer att finnas lärare som kan sätta betyg.” 5 Nationella insatser för att lyfta teknikämnet Många bra insatser har gjorts, och pågår, för att stärka teknikämnet. En ny kursplan i teknik med tydligare riktlinjer för innehållet i undervisningen infördes 2011 och gediget kommentarmaterial togs fram. Kursplanen ger bra förutsättningar för en modern teknikundervisning och det finns tydligt utskrivet att teknikundervisningen ska bidra till att elever utvecklar både intresse för teknik och sin förmåga att ta sig an olika tekniska utmaningar.

Tekniska Samfundet i Göteborg har till ändamål att främja intresset för ingenjörsvetenskap och ingenjörskonst samt att gagna teknikens ändamålsenliga användning i samhället.

Att stödja ungdomars val till teknisk utbildning genom att öka intresset för teknik hos ungdomar och avsätta medel ur Samfundet till stipendier i syfte att premiera goda studieinsatser.

Tekniska samfundet arrangerar därför Tekniktävlingen, för Mellan- och Högstadiet varje år.

Syftet med Tekniktävlingen är:

 • Att stimulera både lärare, elever och föräldrar till att intressera sig mer för ämnet Teknik.
 • Att stödja lärare inom Teknik & naturvetenskap
 • Att anordna en arena för möte mellan Arbetslivet & Skolan
 • Att samverka med andra intressenter inom närliggande intresseområden, såsom
  • Lärarutbildning
  • Tekniska högskolor
  • Västra Götalandsregionen
  • Kommuner
  • Regioner – Science Center
  • Företag

Genom att stödja Tekniktävlingen, bidrar ditt företag till att öka intresset för teknik i alla former, för elever både i mellanstadiet och i högstadiet. Det ger ditt varumärke tillgång till både elever, lärare och föräldrar, employer branding startar redan här!!
Tekniska Samfundet tror att teknik intresset måste starta tidigt Vi tror att det betalar sig, genom att flera ungdomar är beredda att satsa på tekniska utbildningar, förstår värdet med teknisk utveckling och blir nyfikna på företag som har spelat en roll för detta intresse.


Vi hoppas att just ditt företag vill vara med om att stödja Tekniktävlingens 2016-17
TEKNIKTÄVLINGEN hjälper och stödjer NO/Tekniklärare med att nå en del av målen för  kursplanen i teknik och visa eleverna i mellan- och högstadiet hur kul det är med teknik.

Varmt välkomna att vara en aktiv del av  Tekniktävling 2016-17!

Stort tack  från oss på Tekniska Samfundet
Projektledare/kontaktperson:
Dorotea Blank
Mobil +46 767 929555
dorotea.blank@tekniskasamfundet.se

 

Comments are closed.