Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Välkommen med till Räddningstjänsten i Stor-Göteborg 30/11 2015

Gårda räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Stor-Göteborg

Gårda Brandstation

Vi har lyckats få till stånd en visning om hur räddningstjänsten effektiviserar verksamheten med tillgänglig ny teknik och långt utvecklade rutiner. Besöket är planerat till den
30 november i Gårda brandstation. Göteborgs stad och dess kranskommuner har tillgång till totalt 12 stationer med utryckningsresurser dygnet runt.

Vi kommer att få en orientering om räddningstjänstens ansvarsområden och om dagens arbetssätt. Självklart är vi nyfikna på kartdatastödet för att hitta snabbaste väg till brandplatsen. Hur innehålls redundanskraven för elförsörjning och kommunikation? En intressant nyhet är det specialanpassade ledningsfordonet. Vi emotser även en principbeskrivning över hur en snabb resursökning eskaleras vid en omfattande allvarlig händelse.

Vi får även veta hur vi själva med enkla rutiner kan förebygga allvarliga tillbud i våra hem och på våra företag. Färre antal utryckningar innebär större effektivitet i stationernas resursanvändning.

Dag:                  2015-11-30

Tid:                   Kl 18:00 – ca 19:30

Arrangör:       Avdelning ED, Sigvard Sjöbom

Charlotte Molander, R-T är vår guide

Adress:            Åvägen 2, Göteborg

P-platser:       Finns i närliggande parkeringshus

 

Comments are closed.