Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

27/10 Besök på Onsala rymdobservatorium

onsala_rymdobservatorium_flyg1_wide

Tid:                                       Måndagen den 27 oktober  2014 kl 15.00

Plats:                                    Onsala Rymdobservatorium, Råö. Se vägbeskrivning nedan

Arrangör:                            Avdelning ED. Håkan Patriksson, hakan.patriksson@telia.com 0703 284914

Program:                             Onsala Rymdobservatorium, tidigare Råö rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi vid Chalmers tekniska högskola. Här finns utrustning för studier av jorden och resten av universum.Här forskar man om stjärnors födelse och död, molekyler i Vintergatan och andra galaxer. Man ingår i ett internationellt nätverk av antenner för forskning om bland annat universums tidiga historia.Teleskop i olika länder kopplas ihop för bättre upplösning.Vi kommer under 2 timmar att få en mycket intressant information rörande verksamheten på observatoriet.

Anmälan:                     Senast torsdagen den 23 oktober

Vägbeskrivning:                  Från Gbg:E6 söderut mot Malmö. Tag avfart 59 och därefter till höger mot Onsala. Efter ca 1 mil: Onsala kyrka, i rondellen sväng av mot Mariedal/Råö. Efter ca 2 km: en vägkorsning och en kiosk till höger. Kör rakt fram och följ Råö-skyltarna. Efter ca 4 km en vändplats och en parkeringsplats vid vägen. Försök om möjligt att samåka från denna p-plats för att minimera antalet bilar till observatoriet. Efter ca 50 m en rödgul vägbom. Tryck på knappen, på stolpen till vänster, för att öppna bommen. Den stängs automatiskt efter en liten stund. Kör sedan upp till radomen (den vita bollen) där guide möter.

Övrigt:                                Observationerna på Råö störs av påslagna mobiltelefoner!

MOBILTELEFONEN MÅSTE VARA AVSTÄNGD   INNAN NI KÖR IN GENOM BOMMEN!

Comments are closed.