Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Teknikämnet är viktigt för Sverige

Bosgårdsskolan-Vinnare-Tekniktävlingen-Final-25-feb-2016-ÅK-5-6
Vinnarna av  Tekniktävling 2015-16 i finalen på Chalmers i Göteborg

2015-16 hade vi ett enormt intresse för  Tekniktävlingen. Detta läsåret 2016-17 har intresset fortsätt. Vi har just nu ca 2500 elever från åk 5 – 8 anmälda och som kommer deltaga i årets stora teknikutmaning i Västsverige. TACK!

Läs mer om årets Tekniktävling – Åk 5-6 & Åk 7-8

Teknikämnet är viktigt för Sverige

I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka. Nya växande ekonomier är på väg att lyfta miljarder människor ur fattigdom. Kina och Indien utbildar idag fler ingenjörer än hela Europa. Geografiskt sett ligger Sverige avsides på norra halvklotet, men våra teknikföretag befinner sig i händelsernas centrum. Sverige har en lång tradition av framgångsrika teknikföretag med världsledande produkter och tjänster, Volvo, Ericsson och Tetra Pak är några exempel. Dessa företag är viktiga för oss alla eftersom de generar exportintäkter som vi kan använda för att betala för vår välfärd. Även i framtiden behöver vi duktiga och kreativa unga som driver den svenska innovationsandan framåt. Därför är teknikämnet viktigt för Sverige.

Barn och ungdomar i Sverige behöver goda teknikkunskaper för att kunna agera i vår allt mer teknikintensiva vardag. För de unga som väljer till exempel en ingenjörsutbildning eller en yrkesutbildning finns det mycket goda möjligheter till kvalificerade och spännande arbeten inom den svenska teknikindustrin. Även inom andra branscher än de traditionellt teknikintensiva krävs kunskaper inom teknik. Till exempel en sjuksköterska eller tandläkare använder båda teknik i sina jobb.

Teknikämnet har en svag ställning i grundskolan

Många unga är intresserade av teknik och naturvetenskap, men tyvärr minskar intresset ofta med åren. Grundskoleåren är därför en viktig och kritisk period när det gäller att stimulera elevernas teknikintresse. Teknik är sedan 1994 ett eget ämne genom hela grundskolan, med egen kursplan och egna mål. I den garanterade undervisningstiden har man valt slå samman teknik med No–ämnena, (de naturorienterande ämnena fysik, kemi och biologi). Dessa fyra ämnen ska tillsammans ha en garanterad undervisningstid om 800 timmar i grundskolan, men timplanen anger inte hur de 800 timmarna ska fördelas mellan No–ämnena och teknik. Det gör att det i praktiken kan variera stort mellan skolor och kommuner hur man väljer att fördela timmarna mellan ämnena och lägga upp undervisningen, vilket skapar osäkerhet och variationer.

För få lärare utbildas i teknik

Antalet lärare som utexamineras i NO/Teknikämnet har minskat kraftigt. 2014 utexaminerades bara totalt 7 lärare i NO/teknik i hela landet för grundskolans högstadium och gymnasium. Skolverket menar att läget är akut, ”Teknik är ett av de ämnen som är mest akut då det på många håll i landet inte kommer att finnas lärare som kan sätta betyg.” 5 Nationella insatser för att lyfta teknikämnet Många bra insatser har gjorts, och pågår, för att stärka teknikämnet. En ny kursplan i teknik med tydligare riktlinjer för innehållet i undervisningen infördes 2011 och gediget kommentarmaterial togs fram. Kursplanen ger bra förutsättningar för en modern teknikundervisning och det finns tydligt utskrivet att teknikundervisningen ska bidra till att elever utvecklar både intresse för teknik och sin förmåga att ta sig an olika tekniska utmaningar.

Tekniska Samfundet i Göteborg har till ändamål att främja intresset för ingenjörsvetenskap och ingenjörskonst samt att gagna teknikens ändamålsenliga användning i samhället.

Att stödja ungdomars val till teknisk utbildning genom att öka intresset för teknik hos ungdomar och avsätta medel ur Samfundet till stipendier i syfte att premiera goda studieinsatser.

Tekniska samfundet arrangerar därför Tekniktävlingen, för Mellan- och Högstadiet varje år.

Syftet med Tekniktävlingen är:
 • Att stimulera både lärare, elever och föräldrar till att intressera sig mer för ämnet Teknik.
 • Att stödja lärare inom Teknik & naturvetenskap
 • Att anordna en arena för möte mellan Arbetslivet & Skolan
 • Att samverka med andra intressenter inom närliggande intresseområden, såsom
  • Lärarutbildning
  • Tekniska högskolor
  • Västra Götalandsregionen
  • Kommuner
  • Regioner – Science Center
  • Företag

Genom att stödja Tekniktävlingen, bidrar ditt företag till att öka intresset för teknik i alla former, för elever både i mellanstadiet och i högstadiet. Det ger ditt varumärke tillgång till både elever, lärare och föräldrar, employer branding startar redan här!!
Tekniska Samfundet tror att teknik intresset måste starta tidigt Vi tror att det betalar sig, genom att flera ungdomar är beredda att satsa på tekniska utbildningar, förstår värdet med teknisk utveckling och blir nyfikna på företag som har spelat en roll för detta intresse. Vi hoppas att just ditt företag vill vara med om att stödja Tekniktävlingens 2016-17.

 

Dorotea Blank
Projektledare/kontaktperson
Mobil +46 767 92 95 55
dorotea.blank@tekniskasamfundet.se


OM Tekniktävlingen

TEKNIKTÄVLINGEN hjälper och stödjer NO/Tekniklärare med att nå en del av målen för  kursplanen i teknik och visa eleverna i mellan- och högstadiet hur kul det är med teknik.

Tekniktävlingen består av två tävlingar varav en är för högstadiet (årskurs 7-8) och en är för mellanstadiet (årskurs 5-6). Klasserna får en uppgift och ett antal kriterier att följa och har sedan höstterminen på sig att planera, utveckla och tillverka sitt bidrag. Uppgifterna är kopplade till samhällsnära teman som knyter an och följer läroplanen i teknik. Bidragen redovisas och ställs sedan ut där en jury korar en vinnare baserat på deras bidrag, presentation och arbetsprocess som dokumenterats i en loggbok.
Tävlingen har pågått sedan 1993 för mellanstadiet och sedan 2013 för högstadiet. Klasserna kommer från hela Västra Götalands region.

Syftet med tävlingen är:

 • att stimulera barn och ungdom att upptäcka all spännande teknik som finns i vår direkta närhet. Barnen får fundera i kreativa banor och själva pröva sin kompetens, fantasi och leklynne på något lagom svårt tekniskt problem.
  • Tekniktävlingen skall vara välkommet stöd och avbrott i skolans normala undervisning. Erfarenheten visar att både elever och lärare är verkligen entusiastiska när de får tävla mot sig själva och andra klasslag i en så ovanlig gren som teknik.
  • Teknik för alla. Tekniktävlingen vill engagera både tjejer och killar att upptäcka tjusningen med att finna lösningen på tekniska problem. Att det dessutom är en lagtävling för hela klassen stärker både vänskapen och en god laganda. En erfarenhet som ger ett långsiktigt samarbete i klasserna.
Läs mer här: sponsor-till-tekniktavlingen-o-tekniska-rundan-2016-17
Kontakta gärna mig, Dorotea Blank på Mobil +46 767 929555 eller epost  så kommer jag att berättar mer om våra olika sponsorpaket och medlemskap i Tekniska Samfundet:

Vi stödjer Tekniktävlingen 2016-17

Sponsorlogga-alla_redigerad-16jan-2015_redigerad-1