Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Bekräfta din anmälan till Rädda Ägget 17-18/11 2015

Teknik i verkligheten
Rädda ägget 2015

Här bekräftar du din anmälan till årets Rädda Ägget. Två lag kan anmälas per klass – med var sitt tävlingsbidrag!

Klasser 17 november 2015

Klasser 18 november 2015

Hitta hit Karta