Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Tekniska Samfundets bildande Så började stadens nya stadsdelar att byggas., Den 12 oktober 1882, kallade lektor Richard Ekstrand på uppdrag av litteratören Mauritz Rubensson och arkitekt Hans Hedlund till ett möte för att diskutera möjligheten

Om oss
color_ny_mellan1

Detta är Tekniktävlingen!

Tekniktävlingen ska stimulera såväl elever som lärare till att arbeta med teknik i skolan och den ska fungera som ett naturligt inslag i teknikundervisningen.

box_sponsorer

Teknikämnet är viktigt för Sverige

Genom Tekniktävlingen inspireras elever på ett lustfyllt sätt till att tycka om ämnet teknik och därmed också i större utsträckning välja utbilda sig inom teknikområdet

ny-tekniska-rundan-330_158

Vad är Tekniska Rundan?

Tekniska Rundan vänder sig till alla elever i grundskolans högstadium som genom Tekniska Samfundets förmedling får besöka olika teknikföretag i Göteborgsregionen.

Goda ord

Det var imponerande att se hur mycket kunskap om återvinning som finns hos 5-6 klassare. Det bekräftar Sveriges framstående position inom området och pekar på att vi i framtiden kommer att bli ännu bättre. Jag

Sponsorer