Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

nya_box_tt

Tekniktävlingen

Tekniktävlingen ska stimulera såväl elever som lärare till att arbeta med teknik i skolan och den ska fungera som ett naturligt inslag i teknikundervisningen.

box_sponsorer

Teknikämnet är viktigt för Sverige

Genom Tekniktävlingen inspireras elever på ett lustfyllt sätt till att tycka om ämnet teknik och därmed också i större utsträckning välja utbilda sig inom teknikområdet

ny-tekniska-rundan-330_158

Vad är Tekniska Rundan?

Tekniska Rundan vänder sig till alla elever i grundskolans högstadium som genom Tekniska Samfundets förmedling får besöka olika teknikföretag i Göteborgsregionen.

Goda ord

Det var imponerande att se hur mycket kunskap om återvinning som finns hos 5-6 klassare. Det bekräftar Sveriges framstående position inom området och pekar på att vi i framtiden kommer att bli ännu bättre. Jag

Sponsorer