Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Tekniska Samfundets bildande Så började stadens nya stadsdelar att byggas., Den 12 oktober 1882, kallade lektor Richard Ekstrand på uppdrag av litteratören Mauritz Rubensson och arkitekt Hans Hedlund till ett möte för att diskutera möjligheten

Om oss

Detta är Tekniktävlingen!

Tekniktävlingen ska stimulera såväl elever som lärare till att arbeta med teknik i skolan och den ska fungera som ett naturligt inslag i teknikundervisningen. Anmäl nu till höstens Tekniktävling!

Teknikämnet är viktigt för Sverige

Genom Tekniktävlingen inspireras elever på ett lustfyllt sätt till att tycka om ämnet teknik och därmed också i större utsträckning välja utbilda sig inom teknikområdet

Vad är Tekniska Tjejrundan?

Tekniska Tjejrundan vänder sig till flickor i grundskolans högstadium som genom vår försorg får besöka olika teknikföretag i Göteborgsregionen. Dags för ny omgång - våren 2016

Goda ord

Det var imponerande att se hur mycket kunskap om återvinning som finns hos 5-6 klassare. Det bekräftar Sveriges framstående position inom området och pekar på att vi i framtiden kommer att bli ännu bättre. Jag

Sponsorer